Thursday, May 16, 2013

"Microsoft word" uchun tayyor tugmalar (tugmalar birikmasi)

Бир вақтлар ушбу маълумотни тахлаган бўлсам керак, компьютеримнинг хотирасида сақланиб турган экан. Фақатгина "Microsoft word" эмас, бошқа дастурларда ҳам ушбу тугмалар бирикмасидан фойдаланиш мумкин. Бирор кишига фойдаси тегиб қолар деган умидда блогимга киритишга қарор қилдим.


Сtrl+D – Шрифтларни экранга чиқариш.
Сtrl+Shift+P – шрифт размерини ўзгартириш имконияти.
Ctrl+F – Найти (матндан қидириш йўли)
Ctrl+B – ҳарфларни семиз (жирный) қилиш.
Ctrl+I – ҳарфларни қийшиқ, ёнбошчасига ёзиш.
Ctrl+U – ҳарфларни тагига чизиб ёзиш.
Ctrl+H – матнда ҳарфларни автоматик алмаштириш.
Ctrl+F – матндаги керакли сўзларни топади.
CTRL+H -  матндан киритилган сўзларни топади.
F5 - кўрсатилган саҳифага ўтади.
Сtrl+Z – матнда амалларни орқага қайтариш.
Сtrl+Backspace – матндаги амалларни орқага қайтаради.
Alt+Backspace – матнда ёзилган амалларни орқага қайтаради.
Сtrl+S – матндаги амалларни шу онда сақлайди.
Shift+Alt+F2 – матндаги амалларни шу онда сақлайди.
Ctrl+C – матндаги ёзувлардан ва элементлардан нусха олади.
Ctrl+Insert – матндаги ёзувлардан ва элементлардан нусха олади.
Ctrl+V – нусха олинган ёзувларнинг нусхасини қўяди.
Shift+Insert – нусха олинган ёзувларнинг нусхасини қўяди.
Ctrl+N – Янги "WORD" қоғози ойнасини очади.
Сtrl+O – "WORD" ҳужжатларини очиш ойнаси очилади.
Сtrl+E – матнни қоғоз ўртасига қилиб қўяди.
Ctrl+J – матнни кенгайтириб тақсимлайди.
Сtrl+Home – "WORD"да очилган матннинг энг бошига чиқаради.
Ctrl+End – "WORD"да очилган матннинг энг охирига ўтказади.
Backspace – "WORD"дa ўзидан олдинги ҳарфларни ўчиради.
Delete – "WORD"дa ўзидан кейинги ҳарфларни ўчиради.
Ctrl+ўнгга қараган стрелка – алоҳида сўзлар бўйича ўнгга силжийди.
Ctrl+чапга қараган стрелка – алоҳида сўзлар бўйича чапга силжийди.
Ctrl+юқорига қараган стрелка – ҳар бир хатбоши (абзац) бўйича юқорига силжийди.
Ctrl+пастга қараган стрелка – ҳар бир хатбоши (абзац) бўйича пастга силжийди.
Ctrl+Page Up – матн қоғозини бир варақ тарзида юқорига кўтаради.
Ctrl+Page Down – матн қоғозини бир варақ тарзида пастга туширади.
Ctrl+A – қоғоздаги матнни ҳаммасини қорага олиб белгилаб олади.
Ctrl+5 – қоғоздаги матнни ҳаммасини қорага олиб белгилаб олади.

Компьютер учун (умумий)
Alt+F4 – ойналарни ёпади.
Ctrl+F4ички ойналарни ёпади.
Пуск+E – "Проводник"ни "Рабочий стол"га чиқаради.
Пуск+D – ойналарни ўчирмасдан ҳаммасини пастга тушириб қўяди.
Alt+Tab – бир ойнадан иккинчи ва кейинги очилган ойналарга ўтказади.

Wednesday, May 15, 2013

"Windows"da printerlarni ishlamaydigan qilish

Ilgari ishlagan joyimda kompyuter va printer davlatniki edi. Printerning katridjini toner bilan to‘ldirib kelsam, boshqalar ishlatib qo‘yishi mumkin bo‘lardi. Ba`zida men yo‘q vaqtlarda ham xodimlar printernet ko‘proq narsalarni chiqarib olishardi. Oxiri "Windows XP"da printernet umuman ishlamaydigan qilib qo‘yishga to‘g‘ri keldi.
Men bu muammoni hal qildim va buni siz ham qila olasiz. Buning uchun quyidagi amallarni bajarasiz:
1. "Панель управления"ga kirish kerak. Buning uchun klaviaturada "Windows" ("Start" - inglizchada, "Пуск" - rus tilida) tugmasini bosib, "Панель управления"ga kirish mumkin, 


yoki  "Windows" ("Start" - inglizchada "Пуск" rus tilida) + R" tugmalarini birga bosib, paydo bo‘lgan oynaga "control" buyrug‘ini kiritib, "Enter" tugmasini bosamiz.
Quyidagi ko‘rinishdagi oyna ochiladi. Biz uni "Klassik ko‘rinish"ga o‘tkazamiz.Yangi ko‘rinishdan "Администрирования"ni ochamiz.
Bu yerdan "Службы" ochiladi.
U yerdan "Диспетчер очереди печати" chiqishi kerak. Uni ochish kerak.

"Тип запуска"dan "Октлючено" tanlanib,  "Стоп" tugmasi bosiladi kutib turiladi. So‘ngra "OK" tugmasi bosiladi. Agar "Тип запуска"da "Октлючено" paydo bo‘lsa, demak, hech qanday printer shu tizimingizda umuman ishlamaydi. Hatto drayverlarini o‘rnatib ham bo‘lmaydi. Bir qancha vaqt oldin, qandaydir virus, kompyuterlarda shu funskiyani amalga oshirardi va ba`zilar shu kichik muammo tufayli tizimni qayta o‘rnatgan ham edilar. 
Endi printerlarni ishlaydigan qilish uchun "Тип запуска"dan "Отключено"ni "Авто"ga o‘zgartirasiz va avval "Стоп"ni bosib, so‘ngra "Пуск"ni bosasiz.

"Windows"da yashirin fayllar va jildlarni ochish hamda to‘g‘rilash

"Windows" operatsion tizimida fleshkadagi fayllarni yashirin qilib qo‘yadigan virus ko‘payib ketdi. Agar antivirusning bazasini yangilamasangiz, ushbu virus sizning tizimingizga ham o‘tishi mumkin. Ushbu virus tushgan fleshkalarni antivirus bor kompyuterga ulaganda, viruslar o‘chiriladi, lekin fayllar va jildlar yashirin usulga o‘tib qoladi. Uni jildining "Xossalari" (Свойство)dan ham to‘g‘rilashning imkoni yo‘q.
Bu muammoni hal qilishda "Total commander" dasturidan foydalanishimiz mumkin. Ushbu dastur ishga tushiriladi va flesh qurilmasi "Total commander" dasturida ochiladi. Dasturning tepa qismidan yashirin fayllarni ko‘rsatadigan nishoncha (Скрытые элементы)ni topish va ustiga bosishib, yoqib qo‘yishimiz kerak. Bu nishoncha rasmi turli versiyalarda turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, mening kompyuterimda quyidagicha:

Endi esa fleshkadagi yashirin jild va fayllar undov belgisi bilan paydo bo‘ladi. Kerakli fayllar va jildlarni "Ctrl" tugmasini bosib turgan holda quyidagicha belgilab olamiz:

Endi esa, "Изменить атрибуты..." nishonchasini dasturning tepa qismidan izlab topishimiz kerak. Buni menyudagi "Файлы" -> "Изменить атрибуты..." dan ham topish mumkin.

Endi esa, paydo bo‘lgan oynachadan quyidagi rasmda ko‘rsatilgan belgilashni olib tashlaymiz:
(Архивный, Только для чтения, Скрытый, Системный)

Endi fleshkadagi jild va fayllaringiz yashirin emas!